GRUPA KONTRATAK

Ruch naturalny i intuicyjny trening

Zjawisko, które z jednej strony stoi w opozycji do np. treningu siłowego, bardziej sportowego, pojmowanego przez programy ćwiczeń, dokładne określanie ciężaru i ilości serii i bywa określane, jako jego alternatywa, […]